+370 686 66538 / info@incorp.lt

InCorp – profesionalios paslaugos verslui

 • konsultuojame įmonės verslo teisės klausimais;
 • parengiame įmonės steigimo sutartis bet kurios teisinės formos juridinio vieneto veiklai pradėti;
 • padedame sklandžiai pradėti nuosavą verslą, atsižvelgiant į visus Lietuvos Respublikos įstatymus bei reguliuojamus norminius aktus;
 • patariame kaip greičiau sutvarkyti įmonės įvairius leidimus ir licencijas reikalingas tolesniai įmonės verslo plėtrai;
 • atliekame kitus veiksmus, susijusius su juridinio asmens ir jo veiklos pasikeitimais;
 • padedame pakeisti įmonės buveinės adresą ar patį pavadinimą, padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą;
 • dalyvaujame reorganizuojant ir pertvarkant įmones į kitus juridinius vienetus.

Įmonių steigimas apima įvairių teisinių formų juridinius asmenisindividualias įmones, uždarąsias akcines bendroves, viešąsias įstaigas, mažąsias bendrijas asociacijas, akcines bendroves, tikrąsias ūkines bendrijas, komanditines ūkines bendrijas, paramos ir labdaros fondus, juridinių asmenų filialus ir atstovybes. Populiariausios paslaugos:

UAB steigimas >> jūsų pasirinktu pavadinimu, mūsų lėšomis suformuotu 2.500 € įstatiniu kapitalu (nereikia klientui turėti pradinio privalomojo įnašo įmonei registruoti) , atidaryta banko sąskaita ir įmonės registracijos adresu (nereikia pirkti papildomai). Nėra buhalterinių paslaugų įsipareigojimų. Paruošiame ir užpildome visas VĮ “Registrų centras” reikiamas formas. Įmonių steigimas trunka  2-3 darbo dienas. Pilno paketo kaina – 350 € .

Įmonių steigimo kaštai:

 • 16,22 €  įmonės pavadinimo rezervavimas Registrų centre;
 • 57,34 €  Registrų centro įmonių steigimo mokestis (UAB);
 • 50,00 €  įmonės adreso suteikimas Vilniuje;
 • 36,44 €  notaro akcijų pirkimo-pardavimo sutarties tvirtinimas;
 • 190,00 €  įstatinio kapitalo įnešimo, akcijų pirkimo-pardavimo paruošimo, Registro centro JAR formų sutvarkymo mokestis.

InCorp parduoda jau įregistruotas, ankščiau jokios veiklos nevykdžiusias, paruoštas darbui uždarąsias akcines bendroves (UAB) – tai greičiausias ir patogiausias naujos įmonės įsigyjimo būdas (užtruksite 30 min.). Įmonės įstatinis kapitalas jau būna suformuotas, visi įmonės steigimo ir buhalterijos dokumentai pilnai sutvarkyti ir paruošti perdavimui. Klientui reikia atvykti pasirašyti akcijų pirkimo – pardavimo sutartį ir apie akcininkų ir vadovo pasikeitimus informuoti juridinių asmenų registrą. Registrų centrui reikiamus dokumentus mes paruošime susitikimo metu, jums tereiks atnaujinti elektroninių paslaugų sutartį su banku. Įmonė veiklą galės vykdyti iš karto.

Paslaugos kaina – 450 €  Įmonių sąrašas >>

Kokį variantą pasirinkti?

Įmonės steigimo atveju jus galite pasirinkti įmonės pavadinimą, o įmonės įsigijimo atveju, pirkdami jau įregistruotą juridinį vienetą – sutaupote laiko, reikalingo įmonės steigimo ir registravimo JAR procedūroms atlikti.

NAUJA! Parduodame Estijoje ir Latvijoje naujai įkurtas, ankščiau jokios veiklos nevykdžiusias įmones. Paruošiame suderinti buhalterinių paslaugų sutartis sklandžiai įmonės veiklai plėtoti.

Steigiant naują juridinį vienetą mes atliksime šiuos veiksmus:

 • rezervuosime pageidaujamą pavadinimą Juridinių asmenų registre;
 • paruošime steigiamos bendrovės steigimo dokumentus (steigimo sutartį ar steigimo aktą, įstatus, steigiamąjį akcininkų sprendimą, protokolą, akcininkų sąrašą);
 • atidarysime steigiamos bendrovės atsiskaitomąją (ne tik kaupiamąją) sąskaitą banke;
 • suformuosime mūsų lėšomis įstatinį kapitalą;
 • jeigu reikės, pateiksime notarui tvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad bendrovę registruoti galima;
 • įregistruosime steigiamą bendrovę Juridinių asmenų registre;
 • pagaminsime įmonės antspaudą, jeigu įmonė nuspręs jį naudoti.

Į kainą įskaičiuota: mūsų paslaugos, juridinių asmenų registro registravimo mokestis, įstatinio kapitalo suformavimas, atidaryta įmonės sąskaita banke, pilnas dokumentų sutvarkymas.

imoniu steigimas

imones steigimas

Back to Top